Điều Khoản Và Điều Kiện Nohu90 – Nohu90.com.co

điều khoản và điều kiện

Trang này cung cấp các thông tin chi tiết về quyền lợi của bạn khi truy cập và sử dụng dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Các Điều khoản và Điều kiện liên quan đến các ứng dụng và chương trình khuyến mãi sẽ được cập nhật định kỳ và tổng hợp ở đây thông qua tài liệu tham khảo.

Giải thích các thuật ngữ

Các quy định sau đây xác định các điều khoản và điều kiện điều chỉnh quyền truy cập và tham gia của bạn vào bất kỳ dịch vụ “chơi thực tế” nào mà Công ty cung cấp hoặc được gọi chung là “Công ty”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “chúng tôi” trong bối cảnh yêu cầu. 

Những điều khoản này được dự định để đọc cùng với “Quy tắc cá cược”, “Chính sách bảo mật”, và bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào khác điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ và Trang web, cũng như thông tin chứa đựng trong đó (gọi chung là các Điều khoản và Điều kiện này).

Thuật ngữ “Trò chơi” đề cập đến hệ thống chơi trò chơi trực tuyến có thể truy cập và/hoặc được cung cấp trên Trang web. “Cá cược” hoặc “đặt cược” trong ngữ cảnh của những Điều khoản và Điều kiện này bao gồm, nhưng không giới hạn, việc đặt cược, tham gia trò chơi và các hoạt động đánh bạc liên quan đến bất kỳ và/hoặc tất cả các dịch vụ được cung cấp trên trang web.

Thuật ngữ “Thiết bị” ám chỉ mọi thiết bị truy cập ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, trợ lý kỹ thuật số cá nhân, điện thoại PDA, và bất kỳ thiết bị cầm tay nào được sử dụng để truy cập Trang web và Dịch vụ.

“Phần mềm” được định nghĩa là bất kỳ chương trình máy tính, tệp dữ liệu, hoặc nội dung khác (bao gồm thông tin người dùng liên quan đến thông tin đã nói) cần được cài đặt trên Thiết bị của bạn để cho phép bạn sử dụng và truy cập Trang web và Dịch vụ.

Thuật ngữ “Sportsbook” đề cập đến hệ thống chơi trò chơi trực tuyến có thể truy cập và/hoặc được cung cấp tại một phần của Trang web, cũng như tất cả các dịch vụ và hoạt động chơi game trực tuyến liên quan. “Dịch vụ” bao gồm cả Phần mềm và Trò chơi được kết hợp với nhau.

Sử dụng website

Để tham gia Trò chơi kiếm tiền, bạn phải:

 • Đủ 18 tuổi trở lên.
 • Đã đến độ tuổi mà bạn có quyền hợp pháp tham gia Trò chơi ở bất kỳ quốc gia nào bạn truy cập trang web của chúng tôi.

Trong trường hợp bạn không đáp ứng đủ các điều kiện, Công ty có quyền:

 • Ngăn chặn ngay lập tức sự tham gia của bạn vào Trò chơi và rút tài khoản của bạn.
 • Báo cáo bạn với các cơ quan có thẩm quyền.

Bằng cách đánh dấu vào hộp bên cạnh “Tôi xác nhận rằng tôi đủ 18 tuổi trở lên và tôi đã đọc và chấp nhận Điều khoản và Điều kiện của Công ty” và nhấp vào nút “LƯU VÀ TIẾP TỤC” trong quá trình đăng ký, bạn xác nhận và đồng ý:

 • Bạn đã đọc, hiểu đầy đủ và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này.
 • Các Điều khoản và Điều kiện này tạo thành một thỏa thuận pháp lý (“Thỏa thuận”) giữa bạn và Công ty về việc sử dụng Dịch vụ.

Điều khoản sửa đổi

Chúng tôi giữ quyền quyết định sửa đổi, cập nhật và điều chỉnh các Điều khoản và Điều kiện này mà không cần thông báo trước. Những sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh này sẽ có hiệu lực ngay khi được công bố trên Trang web.

Việc tiếp tục sử dụng, truy cập, và tham gia dịch vụ qua (các) Trang web và Thiết bị của chúng tôi sau khi thông báo sẽ được xem là sự chấp nhận của bạn đối với các Điều khoản và Điều kiện đã được sửa đổi hoặc cập nhật.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng trách nhiệm duy nhất của bạn là theo dõi bất kỳ sửa đổi, cập nhật và/hoặc điều chỉnh nào. Công ty sẽ không có trách nhiệm thông báo với bạn về những thay đổi này.

Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi thông tin, tài liệu và dữ liệu được cung cấp hoặc đưa ra cho bạn trên trang web, Dịch vụ và/hoặc qua bất kỳ hình thức nào khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, các chương trình và tài liệu tiếp thị, kết quả, thống kê, dữ liệu thể thao và danh sách đồ đạc, tỷ lệ cược và số liệu cá cược, văn bản, đồ họa, video và nội dung âm thanh (“Thông tin”), thuộc quyền sở hữu của Công ty và người cấp phép của chúng tôi, chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của bạn.

Bạn không được phép bằng bất kỳ cách nào hoặc thông qua bất kỳ phương tiện nào thích nghi, sao chép, sửa đổi, tái tạo, lưu trữ, phân phối, hiển thị, xuất bản, truyền tải, bán, cho thuê, cho mướn hoặc cấp phép, hoặc làm cho Thông tin trở nên có sẵn cho bất kỳ người, trang web hoặc phương tiện truyền thông nào khác mà không có sự đồng ý trước của chúng tôi.

Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin được cung cấp trên trang web được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các hình thức quyền trí tuệ và độc quyền khác. Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin trên trang web thuộc sở hữu, được cấp phép và/hoặc kiểm soát bởi Công ty và/hoặc người cấp phép của chúng tôi.

Bạn thừa nhận rằng bạn không có bất kỳ quyền, lợi ích hoặc giấy phép nào đối với Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin thông qua việc bạn sử dụng (các) Trang web.

Thông tin điều kiện sử dụng

Theo các điều kiện sử dụng Dịch vụ, bạn cam kết và đảm bảo rằng bạn sẽ không sử dụng hoặc truy cập trang web, Dịch vụ, Phần mềm và/hoặc Thông tin cho bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp theo bất kỳ luật nào áp dụng cho bạn hoặc bị cấm và/hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này. Ngoài ra, để đảm bảo tuân thủ các điều khoản sử dụng Dịch vụ:

 • Bạn đang hành động thay mặt cho chính mình và trong khả năng cá nhân của bạn, không phải thay mặt cho người khác.
 • Bạn không bị hạn chế bởi năng lực pháp lý hạn chế.
 • Bạn không bị chẩn đoán hoặc đánh giá là người nghiện cờ bạc.
 • Bạn ở độ tuổi hợp pháp từ 18 trở lên.
 • Bạn nhận thức rõ rủi ro mất tiền trong quá trình sử dụng Dịch vụ.
 • Bạn không sử dụng hoặc gửi tiền có nguồn gốc từ các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép.
 • Bạn không thực hiện tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép và/hoặc có ý định sử dụng tài khoản của mình liên quan đến các hoạt động đó.
 • Bạn không cho phép người khác sử dụng tài khoản của mình cho bất kỳ hoạt động tội phạm hoặc bất hợp pháp nào.
 • Bạn giữ tên người dùng, số tài khoản và mật khẩu của bạn an toàn, bảo mật và được bảo vệ chống lại việc truy cập hoặc sử dụng trái phép, và thông báo ngay lập tức nếu bạn đặt nhầm, quên hoặc mất thông tin đăng nhập của mình.
 • Bạn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động xảy ra dưới quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ bằng tài khoản của bạn.
 • Bạn không can thiệp vào hiệu suất hoạt động của Dịch vụ cho người dùng khác.
 • Bạn không gạ gẫm hoặc cố gắng lấy thông tin liên quan đến người dùng khác.
 • Bạn không tải lên hoặc phân phối chương trình, tệp hoặc dữ liệu chứa vi rút có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của Thiết bị, Phần mềm, Dịch vụ và/hoặc Trang web.
 • Việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và Trang web không bất hợp pháp hoặc bị cấm bởi luật pháp hoặc các nghĩa vụ hợp đồng áp dụng cho bạn mà từ đó bạn đang truy cập Trang web hoặc sử dụng Thiết bị.
 • Bạn không đăng hoặc truyền tải thông tin bất hợp pháp, quấy rối, lạm dụng, đe dọa, nói xấu, tục tĩu, kích động, phản cảm về chủng tộc hoặc sắc tộc, khiêu dâm hoặc tài liệu thô tục, hoặc bất kỳ nội dung nào có thể bị coi là tội hình sự.
 • Bạn không phải là viên chức, giám đốc, nhân viên, chi nhánh hoặc đại lý của Công ty hoặc bất kỳ công ty nào có liên quan đến Công ty, hoặc người thân hoặc bạn cùng nhà của bất kỳ người nào trong số đó.

Quyền đăng ký & tư cách thành viên

Để thực hiện cược với chúng tôi, bạn phải hoàn tất đơn đăng ký tài khoản và thành viên. Chúng tôi có quyền từ chối Đơn đăng ký thành viên của bạn mà không cần giải thích hoặc chỉ định bất kỳ lý do nào.

Bạn đảm bảo và cam kết rằng tất cả thông tin bạn cung cấp khi đăng ký và hoàn thành Đơn đăng ký thành viên là chính xác, đúng và đầy đủ ở mọi khía cạnh, bao gồm tên của bạn, nguồn tiền (bao gồm tài khoản ngân hàng và số thẻ liên quan) và địa chỉ cư trú.

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý và thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn tiết lộ cho chúng tôi và sẽ không tiết lộ hoặc báo cáo dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá cược của bạn trừ khi bị buộc phải bởi các quy định và luật pháp hiện hành.

Trách nhiệm duy nhất của bạn là giữ bí mật thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi có quyền tiết lộ và chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và tổ chức tài chính tương ứng của chúng tôi để thực hiện thanh toán.

Trách nhiệm duy nhất của bạn là đảm bảo rằng các luật pháp áp dụng cho bạn không cấm bạn sử dụng và truy cập trang web và/hoặc sử dụng và tham gia Dịch vụ.

Chúng tôi có thể yêu cầu bằng chứng thêm về nhận dạng và tuổi tác từ bạn để xác minh Đơn đăng ký thành viên của bạn (ví dụ: ảnh chứng minh nhân dân và thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ). Bất kỳ thay đổi nào đối với chi tiết thông tin của bạn đều cần phải được thông báo ngay lập tức cho chúng tôi.

Chúng tôi có quyền xác nhận tên và địa chỉ của bạn qua dịch vụ bưu điện. Theo quyết định của chúng tôi, Công ty có thể thực hiện các kiểm tra bảo mật bổ sung đối với thông tin mà bạn cung cấp. 

Bằng cách đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này, bạn đồng ý cho chúng tôi quyền truy cập, sử dụng và lưu trữ bất kỳ thông tin xác minh hoặc kiểm tra nhận dạng nào có thể được thực hiện để bảo vệ chống lại hoạt động không đúng của bạn.

Quy định đặt cược

Chúng tôi tiếp nhận đặt cược cho các trò chơi được quảng cáo trên trang web và/hoặc thông qua (các) Thiết bị. Mọi cược này phải tuân theo Quy tắc cá cược áp dụng cho mỗi sự kiện hoặc trò chơi cũng như các Điều khoản và Điều kiện này. 

Trong trường hợp xảy ra lỗi rõ ràng hoặc thông tin về người chơi không chính xác được trích dẫn cho bất kỳ sự kiện nào, tất cả cược đặt vào sự kiện đó sẽ bị vô hiệu. Trong trường hợp có sự cố nào đó liên quan đến hệ thống chơi game của chúng tôi, chúng tôi có quyền vô hiệu hóa tất cả hoặc một số cược được đặt.

Bất chấp các điều khoản khác trong Điều khoản và Điều kiện này, chúng tôi có quyền tuyệt đối từ chối toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ cược nào mà không cần giải thích lý do.

Chúng tôi chỉ chấp nhận đặt cược thực hiện thông qua internet và phải tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này. Các cược không được chấp nhận qua các phương tiện khác (bao gồm bưu điện, email, fax) và sẽ bị vô hiệu bất kể kết quả.

Chúng tôi có quyền đình chỉ và đóng tài khoản của khách hàng bất cứ lúc nào nếu có lý do nghi ngờ về việc bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này hoặc tham gia vào hành vi gian lận, hack, tấn công, thao túng hoặc làm hỏng tinh thần cá cược bình thường. Tất cả số tiền thắng và/hoặc thanh toán liên quan đến số dư tài khoản sẽ bị xem là vô hiệu và không hợp lệ.

Bất kỳ hình thức “đặt cược bất thường” nào, bao gồm cả việc sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc “bot” trên Internet, sẽ bị vô hiệu mà không cần thông báo trước. Mọi nỗ lực hoặc việc sử dụng trí tuệ nhân tạo của các thành viên sẽ dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của họ.

Cược sẽ được coi là hợp lệ nếu tên người dùng và mật khẩu của bạn đã được nhập chính xác và có đủ tiền trong tài khoản của bạn. Trách nhiệm duy nhất của bạn là đảm bảo rằng thông tin cược của bạn là chính xác. Một khi cược của bạn đã được đặt và xác nhận bởi chúng tôi, chúng sẽ không bị hủy bỏ, thu hồi hoặc thay đổi.

Bạn chịu trách nhiệm và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động và giao dịch diễn ra qua việc sử dụng bất kỳ trong số những thông tin sau:

 • Tên của bạn
 • Số tài khoản của bạn
 • Tên người dùng và mật khẩu của bạn

Cược sẽ được coi là hợp lệ và chúng tôi sẽ chấp nhận khi ID giao dịch hiển thị trên màn hình của bạn và được phản ánh đúng trong lịch sử giao dịch của bạn.

Không được phép đặt cược sau khi sự kiện đã bắt đầu hoặc kết quả của nó đã được biết đến tại thời điểm cược. 

Nếu có bất kỳ sự kiện nào bị bỏ ngỏ sai lầm để đặt cược sau khi bắt đầu sự kiện hoặc kết quả đã được biết đến, chúng tôi có quyền từ chối hoặc vô hiệu hóa những cược đó. 

Nếu bất kỳ cược nào được chấp nhận sau khi sự kiện đã bắt đầu do một lý do nào đó, chúng tôi có quyết định từ công ty là cuối cùng và kết luận.

Cấp giấy phép phần mềm

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Phần mềm, mà bạn được cung cấp quyền truy cập, là tài sản của Công ty và bạn không có bất kỳ quyền nào đối với Phần mềm đó. 

Bạn không được, bằng bất kỳ cách nào hoặc thông qua bất kỳ phương tiện nào, sao chép, sửa đổi, tái sản xuất, lưu trữ, phân phối, hiển thị công khai, phát sóng, xuất bản, truyền tải, bán, cho thuê, cho thuê hoặc giấy phép, hoặc giao tiếp hoặc cung cấp Phần mềm cho bất kỳ người, trang web hoặc trên bất kỳ phương tiện và/hoặc thiết bị nào khác.

Công ty cung cấp cho bạn một giấy phép cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và có thể thu hồi để cài đặt và sử dụng Phần mềm trên (các) Thiết bị của bạn (“Giấy phép”), với điều kiện rằng việc cài đặt và sử dụng đó phải được thực hiện thông qua Thiết bị của bạn là người dùng chính.

Phần mềm chỉ được Công ty cấp phép và phân phối với mục đích cho phép người sử dụng truy cập và sử dụng đầy đủ các Dịch vụ.

Bạn không được phép:

 • Cài đặt hoặc tải Phần mềm lên máy chủ của thiết bị được nối mạng khác;
 • Sao chép, phân phối, chuyển giao, chuyển nhượng Phần mềm cho bất kỳ người nào khác;
 • Thuê, cho thuê, cấp phép lại hoặc chuyển giao Phần mềm cho bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Tạo hoặc cung cấp bất kỳ phương tiện nào mà Phần mềm có thể được người khác sử dụng;
 • Dịch, dịch ngược, tháo rời, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên Phần mềm; hoặc là
 • Sử dụng Phần mềm theo cách bị cấm bởi luật hoặc quy định hiện hành.

Thanh toán các giao dịch tại Nohu90

Trong trường hợp có sự không đồng nhất giữa tên chủ thẻ và tên, Công ty giữ quyền không giải quyết giao dịch.

Bạn chịu trách nhiệm tuyệt đối về thanh toán mọi số tiền nợ đối với Công ty hoặc các người chơi khác. Đồng thời, bạn cam kết không từ chối hoặc đảo ngược bất kỳ thanh toán nào đã được thực hiện và sẵn sàng hoàn trả cho Công ty mọi khoản hoàn trả, từ chối hoặc đảo ngược thanh toán cùng với mọi tổn thất và chi phí phát sinh do Công ty.

Số tiền thắng cược của bạn không bao gồm số tiền đặt cược, điều này cần được xem xét khi bạn thực hiện giao dịch cược.

Mọi số tiền thắng cược sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn. Công ty không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm trước bạn đối với bất kỳ sai sót nào liên quan đến việc ghi có số tiền/thắng vào tài khoản, và Công ty có quyền vô hiệu hóa mọi giao dịch liên quan đến các quỹ đó. Trong trường hợp tiền được ghi có vào tài khoản của bạn không chính xác, bạn phải thông báo ngay lập tức cho Công ty.

Việc thanh toán bất kỳ khoản thuế, phí, lệ phí hoặc lệ phí nào áp dụng cho số tiền thắng cược của bạn theo bất kỳ luật lệ nào sẽ là trách nhiệm duy nhất của bạn.

Thu thập khoản tiền thắng cược

Số tiền thắng cược từ các giao dịch đã được thanh toán sẽ được ghi có vào tài khoản của bạn và sẽ được rút ra theo các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, mà có thể yêu cầu bạn cung cấp bản sao giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ và/hoặc thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ.

Chúng tôi sẽ không thực hiện việc hoàn trả tiền trong mọi tình huống nếu toàn bộ giá trị tiền gửi của bạn không được chơi hết.

Quy trình rút tiền từ tài khoản của bạn chỉ có thể được thực hiện bằng cùng một loại tiền tệ mà tiền gửi đã được thực hiện.

Nếu công ty hỗ trợ việc ghi có số tiền thắng cược vào thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ được sử dụng để đặt tiền gửi ban đầu, việc này chỉ có thể thực hiện được nếu tên trên thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trùng khớp với tên chủ thẻ đã đăng ký.

Công ty giữ quyền tính phí và trừ các chi phí hợp lý liên quan đến việc gửi và rút tiền từ tài khoản của bạn.

Mọi khoản phí ngân hàng liên quan đến các giao dịch cá cược của bạn sẽ được bạn chịu trách nhiệm và thanh toán. Công ty giữ quyền khấu trừ và bù đắp số tiền nói trên từ số tiền thắng cược phải trả cho bạn hoặc từ tài khoản của bạn.

Điều khoản nhận khuyến mãi

Mọi chương trình khuyến mãi tại trang web Nohu90.com.co không áp dụng cho việc sử dụng nhiều tài khoản. Trong trường hợp phát hiện có sự thông đồng hoặc sử dụng nhiều tài khoản, toàn bộ số tiền thưởng và số tiền thắng sẽ bị thu hồi.

Doanh thu từ tất cả các loại trò chơi trên bàn không trực tiếp (như Xì dách, Trò chơi điện tử, Craps, American Roulette, Baccarat và các trò chơi trên bàn không trực tiếp khác), cũng như các trò chơi không phải là trò chơi xèng, sẽ không được tính vào yêu cầu doanh thu, trừ khi có quy định cụ thể.

Chúng tôi sẽ tính toán doanh thu chỉ từ số tiền cược đã thanh toán và với kết quả thắng hoặc thua.

Doanh thu yêu cầu đối với tất cả các khoản tiền thưởng sẽ không được tính là giảm giá hiệu quả.

Thời hạn hiệu lực của tiền thưởng là ba mươi (30) ngày, bắt đầu từ ngày phát hành, trừ khi có quy định khác trong các điều khoản và điều kiện của tiền thưởng. Nếu người chơi không đáp ứng giá trị tiền cược trước khi hết hạn, số tiền thưởng và số tiền thắng liên quan sẽ bị xóa khỏi tài khoản.

Nohu90.com.co giữ quyền điều chỉnh, thay đổi, dừng, hủy bỏ và/làm mất hiệu lực của chương trình khuyến mãi mà không cần thông báo trước.

Tất cả các chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi đặc biệt phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này. Công ty có quyền đình chỉ, thu hồi hoặc sửa đổi bất kỳ chương trình khuyến mãi nào vào bất kỳ lúc nào.

Nếu Công ty phát hiện người dùng lạm dụng hoặc cố gắng lạm dụng chương trình khuyến mãi, Công ty có thể, theo quyết định riêng của họ, chặn, từ chối, đình chỉ, giữ lại hoặc rút bất kỳ người dùng nào khỏi chương trình khuyến mãi.

Công ty có quyền hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả các cược được thực hiện bởi bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào được cho là thực hiện sự liên lạc hoặc thông đồng và cố gắng gian lận. Số tiền trong tài khoản sẽ bị tịch thu ngay lập tức.

Về bồi thường

Bạn cam kết bồi thường và đảm bảo miễn trừ trách nhiệm cho Công ty, nhân viên, cán bộ, giám đốc, người được cấp phép, nhà phân phối, chi nhánh, công ty con và đại lý của chúng tôi đối với mọi tổn thất, thiệt hại hoặc khiếu nại (kể cả phí pháp lý hợp lý) có thể phát sinh từ việc vi phạm Điều khoản và Điều kiện cũng như Quy tắc Đặt cược.

Tuyên bố về từ chối trách nhiệm

Công ty không chịu trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm hoặc đại diện của các trang web bên ngoài hoặc bên thứ ba thuộc phạm vi công cộng. Chúng tôi từ chối mọi bảo đảm, đại diện và trách nhiệm đối với bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ, 

Trang web và Thông tin, có thể được cung cấp bởi bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nghĩa vụ, vi phạm hoặc không hành động nào của đối tác bên thứ ba.

Quyết định tham gia vào Trò chơi là quyết định của bạn, và bạn chịu rủi ro liên quan. Bằng cách tham gia vào Trò chơi, bạn xác nhận rằng bạn không cảm thấy rằng Trò chơi và/hoặc Dịch vụ là xúc phạm, không công bằng hoặc khiếm nhã theo bất kỳ cách nào.

Một số khu vực pháp lý chưa xác định tính hợp pháp của cờ bạc trực tuyến và/hoặc nước ngoài, trong khi một số người khác đã xác định cờ bạc trực tuyến và/hoặc nước ngoài là bất hợp pháp. 

Chúng tôi không đề xuất rằng việc sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ trong bất kỳ quốc gia nào là bất hợp pháp. Trách nhiệm của bạn là đảm bảo rằng bạn tuân theo luật pháp có hiệu lực đối với bạn và bạn có toàn quyền hợp pháp để sử dụng Trang web và Dịch vụ.

Trong mọi trường hợp, bao gồm cả sơ suất, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào được cho là gây ra bởi Trang web hoặc nội dung của nó, bao gồm sự chậm trễ hoặc gián đoạn trong hoạt động hoặc truyền tải, thông tin liên lạc, lỗi đường dây, sử dụng hoặc lạm dụng Trang web hoặc nội dung của nó, hoặc bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung. 

Công ty từ chối mọi bảo đảm, đại diện và trách nhiệm đến mức tối đa được pháp luật cho phép và không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ không gián đoạn, kịp thời hoặc không có lỗi, rằng mọi thư điện tử được gửi qua máy chủ đều không chứa vi-rút hoặc lỗi.

Trong mọi trường hợp, Công ty không đảm bảo rằng Dịch vụ được cung cấp phù hợp với mong đợi hoặc tiêu chuẩn của bạn và bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng cấu hình và nhu yếu phẩm cần thiết để sử dụng Dịch vụ được tối ưu hóa. Bạn chấp nhận rằng một phần hoặc toàn bộ thông tin có thể tạm thời và có thể được sửa đổi hoặc cập nhật.

Trong trường hợp có sự khác biệt giữa kết quả hiển thị trên thiết bị của bạn và máy chủ của chúng tôi, kết quả hiển thị trên máy chủ của chúng tôi sẽ ưu tiên hóa kết quả của Trò chơi. Bạn hiểu và đồng ý rằng Hồ sơ Công ty sẽ là cơ quan cuối cùng xác định các điều khoản và điều kiện tham gia của bạn trong Thế vận hội, các hoạt động liên quan và các tình huống phát sinh.

Công ty có quyền ngừng, sửa đổi, loại bỏ hoặc thêm vào Dịch vụ, tạm thời hoặc vĩnh viễn, theo quyết định tuyệt đối của mình với hiệu lực ngay lập tức, và chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với mọi tổn thất liên quan đến vấn đề này.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm này thay thế tất cả các hiểu biết, thỏa thuận và hợp đồng trước đó. Bạn cam kết bồi thường Công ty, cũng như các chi nhánh, nhân viên, đại lý và cộng sự của Công ty, chống lại mọi khiếu nại, trách nhiệm hoặc chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư và phí tòa án, phát sinh từ việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và website, bạn rõ ràng có thể từ bỏ bất cứ quyền nào phát sinh cho bạn chống lại phía chúng tôi.

Thông báo tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này được đọc một cách đầy đủ và chỉ được hiểu rõ sau khi đọc tương tự cùng với các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật an toàn. Bằng cách sử dụng website Nohu90.com.co này, bạn sẽ được coi là đã đọc hiểu và chấp thuận tất cả các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách và tuyên bố từ chối trách nhiệm.

Quyền hủy bỏ, chấm dứt & đình chỉ tài khoản

Công ty có quyền hủy bỏ mọi khoản tiền thắng cược, phong tỏa và thu hồi bất kỳ số dư nào trong tài khoản của bạn và/hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn bất cứ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn, trong những trường hợp sau đây:

 • Bạn sở hữu và vận hành nhiều hơn một tài khoản với Công ty;
 • Thông tin tài khoản không khớp với thông tin trên thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc các tài khoản thanh toán khác sử dụng để gửi tiền;
 • Bạn tham gia vào chương trình khuyến mãi và rút tiền trước khi đáp ứng yêu cầu cụ thể của chương trình đó;
 • Bạn cung cấp thông tin đăng ký không chính xác hoặc gây hiểu nhầm;
 • Bạn không cung cấp thông tin nhận dạng cần thiết;
 • Bạn không đủ tuổi hợp pháp;
 • Bạn truy cập và tham gia Dịch vụ từ một khu vực nơi pháp luật cấm tham gia;
 • Bạn từ chối bất kỳ giao dịch hoặc tiền gửi nào bạn thực hiện;
 • Bạn gửi tiền có nguồn gốc từ hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép;
 • Bạn bị phát hiện là gian lận hoặc cố gắng gian lận Công ty hoặc bất kỳ bên nào khác, hoặc bạn sử dụng trí thông minh nhân tạo hoặc hệ thống khác được thiết kế đặc biệt để đánh bại hệ thống;
 • Bạn thông đồng với người chơi khác để lừa dối Công ty;
 • Bạn cho phép người khác sử dụng tài khoản của bạn có ý định hay vô ý; hoặc
 • Bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được quy định trong Thỏa thuận này.

Trong trường hợp Dịch vụ bị tạm ngưng và/hoặc tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa, Dịch vụ sẽ chỉ được khôi phục và/hoặc tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt lại sau khi các biện pháp sửa chữa cần thiết được xác minh.

Công ty giữ quyền phát hành, bảo trì và đóng tài khoản của người dùng bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Quyết định liên quan đến mọi khía cạnh của tài khoản, việc sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web, là quyết định cuối cùng và sẽ không được xem xét hoặc kháng cáo, trừ khi có yêu cầu pháp lý không thể thực hiện được hoặc không cần thiết.

 Công ty sẽ thông báo cho bạn một cách hợp lý trước khi thực hiện quyết định đó, trừ khi điều này không thể thực hiện được về mặt pháp lý hoặc thực tế.

Các website bên ngoài

Công ty cung cấp các liên kết đến các trang web bên ngoài nhằm mục đích thuận tiện cho bạn, tuy nhiên, Công ty không chịu trách nhiệm và không cam kết đảm bảo tính chính xác, cập nhật hoặc duy trì của nội dung trên các liên kết đó.

Công ty không chịu trách nhiệm và không đảm bảo về nội dung cũng như thực tiễn về quyền riêng tư của các trang web bên ngoài.

Mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các liên kết đến các trang web bên ngoài được cung cấp trên (các) Trang web sẽ không thuộc trách nhiệm của Công ty.

Trong mọi trường hợp, Công ty không có liên kết hoặc quan hệ với bất kỳ tuyên bố, ý kiến, nhãn hiệu thương mại, biểu tượng, ký hiệu, sản phẩm, dịch vụ hoặc với bất kỳ nhà điều hành hoặc chủ sở hữu nào của các trang web bên ngoài.

Thêm vào hoặc ngừng trò chơi

Chúng tôi giữ quyền, theo quyết định riêng của mình, thêm các trò chơi mới hoặc tính năng vào (các) Trang web hoặc khởi đầu, ngừng, đình chỉ, hạn chế quyền truy cập hoặc điều chỉnh bất kỳ trò chơi hoặc tính năng nào vào bất kỳ thời điểm nào.

Hành vi vi phạm

Công ty có quyền áp dụng mọi biện pháp khắc phục đối với bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản và Điều kiện này, trong đó có quyền từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ, (các) Trang web và Thông tin đối với bất kỳ cá nhân cụ thể nào, đồng thời có thể chấm dứt tài khoản của bạn hoặc chặn truy cập từ một địa chỉ Internet cụ thể bất kỳ lúc nào, theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi.

Bạn đồng ý bồi thường hoàn toàn và giữ vô hại Công ty, cũng như các chi nhánh, nhân viên, đại lý và cộng sự của Công ty, khỏi và chống lại tất cả các khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tổn thất, chi phí và chi phí, bao gồm phí pháp lý và bất kỳ khoản phí nào khác có thể phát sinh như một kết quả của:

 • Bạn vi phạm toàn bộ hoặc một phần Thỏa thuận;
 • Vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của bên thứ ba;
 • Hành động của bạn hoặc của người khác sử dụng Dịch vụ và/hoặc Trang web bằng cách sử dụng chi tiết đăng nhập của bạn.

Lạm dụng ưu đãi & cược bất thường

Chúng tôi giữ quyền thực hiện chính sách không khoan nhượng đối với việc lạm dụng tiền thưởng, gian lận, và sử dụng không công bằng các hoạt động đáng ngờ khác. Chúng tôi có quyền chặn và xóa tiền thưởng, tiền thắng liên quan và/hoặc tiền gửi từ các tài khoản mà chúng tôi nghi ngờ, theo quyết định của chúng tôi, tham gia vào các hoạt động hoặc hành vi như vậy.

Chúng tôi được ủy quyền xem xét hồ sơ và nhật ký giao dịch theo thời gian, với mọi lý do. Bạn đồng ý trước với điều này. 

Trong quá trình xem xét, nếu chúng tôi phát hiện bạn tham gia hoặc cố gắng tham gia vào các chiến lược mà chúng tôi xem là (i) lạm dụng quảng cáo; và/hoặc (ii) chơi bất thường, chúng tôi có quyền từ chối, giữ lại, thu hồi hoặc rút lại quyền lợi của bạn đối với bất kỳ chương trình khuyến mãi, tiền thắng hoặc tiền thưởng nào, hoặc chấm dứt quyền truy cập vào Trang web và/hoặc chặn tài khoản của bạn. 

Xin lưu ý rằng trong các tình huống như vậy, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào có thể có trong tài khoản của bạn ngoài số tiền gửi ban đầu của bạn.

“Cược bất thường” bao gồm, nhưng không giới hạn, các loại chơi sau:

 • Cược với tỷ suất lợi nhuận thấp;
 • Tiền thắng cược bị trì hoãn;
 • “Lạm dụng trò chơi nhà nước”;
 • Để lại các khoản cược lớn trên bàn.

“Lạm dụng khuyến mại” bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau:

 • Hợp tác với người chơi khác để lạm dụng chương trình khuyến mãi;
 • Nạp và rút tiền ngay sau đó để lạm dụng khuyến mãi;
 • Lợi dụng lỗi phần mềm hoặc hệ thống;
 • Sử dụng nhiều tài khoản để yêu cầu khuyến mãi hoặc vòng quay miễn phí nhiều lần.

Các tiêu chuẩn hội đủ điều kiện

Chỉ một chương trình khuyến mãi được cấp cho mỗi tài khoản, áp dụng cho mỗi người chơi, đồng nghĩa với một cho mỗi gia đình, địa chỉ hộ gia đình, địa chỉ IP, địa chỉ email, số điện thoại, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, và/hoặc tài khoản thanh toán điện tử hoặc máy tính dùng chung (ví dụ: trường học, thư viện công cộng hoặc nơi làm việc). Nếu vi phạm điều khoản này bị phát hiện, mọi khoản tiền thắng cược sẽ bị thu hồi.

Tiền thưởng không cần giao dịch nạp

Chúng tôi giữ quyền hạn chế tiền thắng và việc rút tiền từ mọi loại tiền thưởng miễn phí/vòng quay miễn phí/cược miễn phí được thêm vào tài khoản của khách hàng, với giới hạn giá trị không vượt quá 100 USD, như đã được chi tiết rõ trong các Điều khoản Quan trọng hoặc thông báo cụ thể gửi đến bạn.

Trong trường hợp bạn chưa từng thực hiện gửi tiền trên Trang web, mọi số tiền tiền thưởng sẽ tiếp tục ở dạng tiền thưởng cho đến khi bạn thực hiện khoản tiền gửi đầu tiên của mình. Ngay sau khi bạn hoàn tất gửi tiền lần đầu tiên, tất cả các khoản tiền thưởng trong tài khoản của bạn từ thời điểm đó sẽ phải tuân theo các yêu cầu cược tiêu chuẩn (chơi qua).

Điều khoản sử dụng khác

Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các phiên bản đã dịch của Thỏa thuận này, phiên bản tiếng Anh sẽ là phiên bản có hiệu lực và thịnh hành.

Thỏa thuận này đại diện cho toàn bộ sự hiểu biết và thỏa thuận giữa bạn và Công ty về Dịch vụ và Trang web, và thay thế tất cả các thỏa thuận, hiểu biết hoặc sắp xếp trước đó.